PETFORM Hakkında

PETFORM Hakkında

PETFORM (Petrol Platformu Derneği), ham petrol ve doğalgaz arama, üretim, işleme, depolama, taşıma ve rafinajı ile doğalgaz ithalat, dağıtım ve satışı alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin öncülüğünde 15 Eylül 2000 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze Türkiye’nin enerji alanında ihtiyaç duyduğu tüm yasal düzenlemelerde özel sektör hassasiyetlerinin yetkili kamu kurumlarına aktarılmasında kilit rol oynayan PETFORM, Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Türk Petrol Kanunu başta olmak üzere enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu yasal mevzuatın oluşturulmasında özel sektör adına etkin bir şekilde görev almıştır.

 

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı çerçevesinde tüm üyelerinin beklentilerini ortak paydada birleştirmeyi amaçlayan derneğimizde Yönetim Kurulu’nun altında iki çalışma grubu faaliyet göstermektedir:

  • Arama – Üretim Grubu
  • Gaz Grubu

 

Arama – Üretim Grubu, yurt içinde ve dışında ham petrol ve doğalgaz arama ve üretimi faaliyetlerinde bulunan şirketlerin; Gaz Grubu ise doğalgaz ithalat, dağıtım ve satışı faaliyetlerinde bulunan şirketlerin sorunlarına dair çözüm önerilerinin ortaya konulduğu teknik çalışma gruplarıdır. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen grup toplantılarında alınan kararlar, Yönetim Kurulu’nun onayı doğrultusunda hayata geçirilmektedir. Yönetim Kurulu, uygun gördüğü takdirde petrol ve doğalgaz piyasasındaki gelişmelere dair görüş ve önerilerini paylaşmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına resmi ziyaretler gerçekleştirmekte ve çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları sunmaktadır.

 

Bunun yanı sıra ‘Taşıtanlar Forumu’, ‘PETFORM Panelleri’ ve ‘Geleneksel PETFORM Kokteyli’ organizasyonları başta olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren birçok etkinlik düzenlenmekte, enerji medyası başta olmak üzere tüm basın organları nezdinde yoğun bir iletişim stratejisi izlenmektedir.