MEVZUAT

Mevzuat

Arama – Üretim Sektörü

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Resmi Gazete Sayısı : 288
Resmi Gazete Tarihi : 22.01.2014
Türk Petrol Kanunu
Kanun No : 6491
Kabul Tarihi : 30.05.2013


 

Doğalgaz Piyasası

Doğalgaz Piyasası Kanunu
Kanun No : 4646
Kabul Tarihi : 18.04.2001
Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği
Resmi Gazete Sayısı : 24869
Resmi Gazete Tarihi : 07.09.2002
Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği
Resmi Gazete Sayısı : 24887
Resmi Gazete Tarihi : 25.09.2002
Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Sayısı : 24925
Resmi Gazete Tarihi : 03.11.2002
Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
Resmi Gazete Sayısı : 24888
Resmi Gazete Tarihi : 26.09.2002
Doğalgaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği
Resmi Gazete Sayısı : 24918
Resmi Gazete Tarihi : 26.10.2002
Doğalgaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği
Resmi Gazete Sayısı : 24918
Resmi Gazete Tarihi : 26.10.2002
Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği
Resmi Gazete Sayısı : 24880
Resmi Gazete Tarihi : 18.09.2002
Doğalgaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Sayısı : 25007
Resmi Gazete Tarihi : 28.01.2003


 

Petrol Piyasası

Petrol Piyasası Kanunu
Kanun No : 5015
Kabul Tarihi : 04.12.2003
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
Resmi Gazete Sayısı : 25495
Resmi Gazete Tarihi : 17.06.2004
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Sayısı : 25579
Resmi Gazete Tarihi : 10.09.2004
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Sayısı : 26137
Resmi Gazete Tarihi : 12.04.2006
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Sayısı : 25692
Resmi Gazete Tarihi : 06.01.2005
Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Sayısı : 26534
Resmi Gazete Tarihi : 27.05.2007
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği
Resmi Gazete Sayısı : 26018
Resmi Gazete Tarihi : 09.12.2005
Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği
Resmi Gazete Sayısı : 27024
Resmi Gazete Tarihi : 14.10.2008