Dünya Doğalgaz Piyasası

Dünya Doğalgaz Piyasası

Dünya Doğalgaz Tüketimi Dağılımı
Ülke 2001 Yılı Tüketimi 2013 Yılı Tüketimi 2013 Yılı Tüketimindeki Payı

ABD

629,7

737,2

%22,2

Rusya

366,2

413,5

%12,3

İran

70,1

162,2

%4,8

Çin

27,4

145,5

%4,8

Japonya

74,3

105,2

%3,5

Kanada

88,2

93,1

%3,1

S.Arabistan

53,7

92,7

%3,1

İngiltere

96,4

65,8

%2,2

Almanya

82,9

75,3

%2,5

İtalya

65,0

57,8

%1,9

Meksika

41,8

74,5

%2,5

BAE

37,9

61,5

%2,0

Hindistan

26,4

46,3

%1,5

Ukrayna

68,8

40,5

%1,3

Diğer

675,2

995,0

%31,0

Toplam

2.453,6

3.020,4

%100,0

(*) Tüketim değerleri yıllık milyar metreküptür.