Dünyada Doğalgaz

Dünyada Doğalgaz

Dünya Doğalgaz Tüketimi Dağılımı
Ülke 2001 Yılı Tüketimi 2013 Yılı Tüketimi 2013 Yılı Tüketimindeki Payı

ABD

629,7

737,2

%22,2

Rusya

366,2

413,5

%12,3

İran

70,1

162,2

%4,8

Çin

27,4

145,5

%4,8

Japonya

74,3

105,2

%3,5

Kanada

88,2

93,1

%3,1

S.Arabistan

53,7

92,7

%3,1

İngiltere

96,4

65,8

%2,2

Almanya

82,9

75,3

%2,5

İtalya

65,0

57,8

%1,9

Meksika

41,8

74,5

%2,5

BAE

37,9

61,5

%2,0

Hindistan

26,4

46,3

%1,5

Ukrayna

68,8

40,5

%1,3

Diğer

675,2

995,0

%31,0

Toplam

2.453,6

3.020,4

%100

(*)Tüketim değerleri milyar metreküptür.

 

Kaynak:BP Statistical Review of World Energy – June 2014

 

 

Dünyada Doğalgaz Üretimi

Dünya Kanıtlanmış Doğalgaz Rezervlerinin Dağılımı
Ülke 1991 Yılı Rezervleri 2001 Yılı Rezervleri 2013 Yılı Rezervleri 2013 Yılı Rezervlerindeki Payı

Rusya

---

42,4

31,3

%16,8

İran

19,8

26,1

33,8

%18,2

Katar

6,4

25,8

24,7

%13,3

Türkmenistan

---

2,6

17,5

%9,4

ABD

4,7

5,2

9,3

%5

S.Arabistan

5,2

6,5

8,2

%4,4

BAE

5,8

6,1

6,1

%3,3

Venezuela

3,6

4,2

5,6

%3

Nijerya

3,4

4,6

5,1

%2,7

Cezayir

3,6

4,5

4,5

%2,4

Avustralya

0,9

2,7

3,7

%2

Irak

3,1

3,1

3,6

%1,9

Çin

1,0

1,4

3,3

%1,8

Endonezya

1,8

2,6

2,9

%1,6

Norveç

1,3

2,2

2,0

%1,1

Diğer

70,6

28,5

24,6

%13,1

Toplam

131,2

168,5

185,7

%100,0

(*) Rezerv değerleri trilyon metreküptür.

 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy – June 2008