Doğalgaz Nedir?

Doğalgaz Nedir?

Bileşimi

Bir petrol türevi olan doğalgaz, yerkabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Metan gazı (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8) ve bütan (C4H10) gazlarından oluşur. İçeriğinde az miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur.

 

Doğalgazın Doğada Bulunuşu

Doğalgazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Gaz, yeraltında yalnız başına veya petrol ile birlikte bulunabilir. Petrol gibi doğalgaz da kayaçların mikroskobik gözeneklerinde bulunur ve kayaç içerisinde akarak üretim kuyularına ulaşır.

 

Tarihte Doğalgaz

Tarihsel kaynaklar doğalgazın ilk kez M.Ö.900’lerde Çin’de kullanıldığını göstermektedir. Doğalgazın yaygın kullanımına 1790 yılında İngiltere’de başlanmıştır. Boru hattı taşımacılığıyla birlikte 1920’lerde artan doğalgaz kullanımı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla artmıştır.

Enerji sektöründe ilk kez ABD’de kullanılmaya başlanan doğalgazın dünya enerji tüketimindeki payı 1950’li yıllarda %10’u geçmemekteydi. Geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülen ve üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılan doğalgaz, günümüzde stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.

 

Kaynak: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü