Dünyada Petrol

Dünyada Petrol Üretimi

Dünya Kanıtlanmış Petrol Rezervlerinin Dağılımı
Ülke 1991 Yılı Rezervleri 2001 Yılı Rezervleri 2013 Yılı Rezervleri 2013 Yılı Rezervlerindeki Payı

Venezuela

62,6

77,7

298,3

%17,7

S.Arabistan

260,9

262,7

265,9

%15,8

Kanada

40,1

180,9

174,3

%10,3

İran

92,9

99,1

157

%9,4

Irak

100,0

115,0

150

%8,9

Kuveyt

96,5

96,5

101,5

%6,0

BAE

98,1

97,8

97,8

%5,8

Rusya

---

73

93,0

%5,5

Libya

22,8

36

48,5

%2,9

Nijerya

20

31,5

37,1

%2,2

ABD

32,1

30,4

44,2

%2,6

Kazakistan

---

5,4

30

%1,8

Katar

3

16,8

25,1

%1,5

Diğer

203,7

144,6

163,9

%9,8

Toplam

1.032,7

1.267,4

1.687,9

%100

(*) Rezerv değerleri milyar varildir.

 


Ham Petrol Fiyatları (1860 – 2009)

 

Spot Ham Petrol Fiyatları (1975 – 2014)
Yıl Dubai Brent Nigerian Forcados West Texas Intermediate

1975

10,70

---

---

---

1980

35,69

36,83

36,98

37,96

1985

27,53

27,56

27,75

27,98

1990

20,45

23,73

23,85

24,50

1995

16,10

17,02

17,26

18,42

2000

26,20

28,50

28,42

30,37

2005

49,35

54,52

55,69

56,59

2006

61,50

65,14

67,07

66,02

2007

68,19

72,39

74,48

72,20

2011

106,18

111,26

113,65

95,04

2012

109,08

111,67

114,21

94,13

2013

105,47

108,66

111,95

97,99

(*) Petrol fiyatları değeri varil başına ABD dolarıdır.

 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy – 2014