Etkinlikler

Etkinlikler

Taşıtanlar Forumu

Her yıl Mart ayında PETFORM ile DİVİD tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Taşıtanlar Forumu, doğalgaz sektörünün uygulamada karşılaştığı teknik sorunların aşılması için kamu kurumları ve özel şirketleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Doğalgaz piyasasındaki teknik kural ve uygulamaların liberalizasyon sürecine paralel olarak değişen yasal mevzuata uygun olarak sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla ilgili tüm tarafların katılımıyla bir tartışma platformu yaratılması hedeflenmektedir. Forumlara PETFORM ve DİVİD üyesi şirketlerin yanı sıra BOTAŞ, EPDK ve Rekabet Kurumu’ndan uzmanlar ve ilgili üçüncü taraflardan gözlemciler katılmaktadır.

 

1.Taşıtanlar Forumu
Tarih : 26 Mart 2007
Mekan : Conrad Hotel – İstanbul
Toplantıda yapılan sunumu yüklemek için lütfen tıklayınız.

 

2.Taşıtanlar Forumu
Tarih : 28 Mart 2008
Mekan : Ramada Hotel – Ankara
Toplantıda yapılan sunumu yüklemek için lütfen tıklayınız.

 

3.Taşıtanlar Forumu
Tarih : 19 Mart 2009
Mekan : Sheraton Hotel – Ankara
Toplantıda yapılan sunumu yüklemek için lütfen tıklayınız.

 

 

4.Taşıtanlar Forumu
Tarih : 15 Mart 2010
Mekan : Sheraton Hotel – Ankara
Toplantıda yapılan sunumu yüklemek için lütfen tıklayınız.

 

 

5.Taşıtanlar Forumu
Tarih : 29 Mart 2011
Mekan : Sheraton Hotel – Ankara
Toplantıda yapılan sunumu yüklemek için lütfen tıklayınız.

 

6.Taşıtanlar Forumu
Tarih : 5-6 Haziran 2012
Mekan : Büyük Abant Oteli – Bolu
Toplantıda yapılan sunumu yüklemek için lütfen tıklayınız.

 

 

7.Taşıtanlar Forumu
Tarih : 25-26 Nisan 2012
Mekan : Crowne Plaza – Bursa
25 Nisan 2013 Perşembe
ŞİD Değişiklik Önerileri – PETFORM+DİVİD
Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi - TPAO Üretim Dairesi
Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi - BOTAŞ Yeraltı Doğalgaz Depolama Dairesi
Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri - PETFORM+DİVİD, 2. parça
Irak'ın Doğalgaz Potansiyeli - Genel Energy

26 Nisan 2013 Cuma
Dengeleme - PETFORM+DİVİD
Dengeleme - EPDK Doğalgaz Piyasası Dairesi, 2. parça
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Doğalgaz Piyasası - Rekabet Kurumu 1.Dairesi
İletim Tarifesi - EPDK Tarifeler Dairesi
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi - TANAP
Fiyat Yapısı - ICIS

 

 

8.Taşıtanlar Forumu
Tarih : 18 - 19 Eylül
Mekan : Meyra Palace - Ankara
Sunumlar
Yeni Elektronik Bülten Tablosu Çalışmaları - BOTAŞ
Doğalgaz İletiminde Gelişmeler Beklentiler - BOTAŞ
PETFORM - DİVİD Sunumu
Ulusal İletim Sistemi Tarifeleri - EPDK Tarifeler Dairesi
Dengeleme Gazı Piyasası'nda Takasbank'ın Rolü - TAKASBANK
Dengeleme Gazı Piyasası için Örnekler - TEİAŞ