Etkinlikler

Etkinlikler

Petrol Arama Üretim Sektörü İstişare Toplantıları

 

Petrol Arama Üretim Sektörü 1. İstişare Toplantısı
Petrol Arama Üretim Sektörü 1. İstişare Toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) himayelerinde, PETFORM katkı ve organizasyonunda, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) ev sahipliğinde, 10 Mart 2012 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. İçeriği ve katılımcı profili açısından Türkiye arama – üretim sektörü açısından bir ‘ilk’ niteliğindeki toplantı, ‘arama – üretim sektörünün tek sivil toplum kuruluşu’ olan PETFORM’un katkı ve organizasyonuyla düzenlenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.Taner Yıldız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn.H.Murat Mercan başta olmak üzere tüm Bakanlık yönetimi ile arama – üretim şirketlerinin yöneticilerini biraraya getiren organizasyonda, sektörün yapısal sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılmıştır.

Toplantıda ilk olarak ETKB Petrol İşleri Genel Müdürü Sn.Selami İncedalcı, “Petrol Arama – Üretim Sektörü Genel Görünümü” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadarki süreçte sektörde yaşanan tüm önemli gelişmelerin ele alındığı sunumda, sektörün temel göstergeleri, yatırımlara ilişkin maliyetler ve PİGM’in sektörün gelişim sürecindeki temel hedefleri de aktarılmıştır. Ardından kürsüye gelen ETKB Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sn.Ömer Koca da, son dönemde kamuoyunda yoğun şekilde gündeme gelen ‘şeyl gazlar’ ve Türkiye’nin şeyl gaz potansiyeline ilişkin sunum gerçekleştirmiştir. Toplantının ana oturumunda son olarak PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan Duran, “Özel Sektörün Bakış Açısından Türkiye Arama – Üretim Sektöründeki Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. Türkiye ekonomisinin son yıllarda yakaladığı büyüme ivmesinin sürdürülebilirliği açısından yerli petrol ve doğalgaz üretiminin önemine dikkat çeken Sn.Duran, ülkemizin dünya arama – üretim sektöründeki yerine ilişkin çarpıcı veriler sunmuştur. Özel sektörün arama yatırımlarına yönlendirilmesinin önündeki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktaran Sn.Duran, tüm yapısal sorunların çözümü noktasında öncelikle ETKB başkanlığı, PİGM koordinasyonunda, sektörün tüm paydaşlarını kapsayıcı nitelikte bir Petrol Kanunu Çalışma Grubu oluşturulması çağrısında bulunmuştur.

Sn.Duran’ın özel sektör adına çağrısı ve müteakip oturumlarda diğer sektör oyuncularının da ortak talebi doğrultusunda, toplantının hemen ardından bir ‘Petrol Kanunu Çalışma Grubu’ oluşturulmuştur. ETKB, PİGM, PETFORM, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası, Türkiye Petrol Jeologları Derneği ve TPAO’dan temsilcilerin katılımıyla oluşturulan çalışma grubu, 1 hafta süren yoğun çalışma takvimi neticesinde tüm tarafların ortak uzlaşısının yansıtan kanun taslağını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunmuştur. Bakanlık yönetimi tarafından revize edilen kanun taslağı, 16 Nisan 2012 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açılmıştır.

Tarih : 10.03.2012
Mekan : Voyage Belek - Antalya
Sunumlar : Orhan Duran (Yönetim Kurulu Başkanı – PETFORM)
Selami İncedalcı ( Genel Müdür – ETKB Petrol İşleri Genel Müdürlüğü)
Ömer Koca ( Genel Müdür Yardımcısı – ETKB Petrol İşleri Genel Müdürlüğü)