Etkinlikler

Etkinlikler

Doğalgaz Ticaret Üssü (HUB) / Borsası Geliştirilmesi Raporu Lansman Toplantısı

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun katkılarıyla, PETFORM ve DİVİD tarafından Accenture Danışmanlıktan alınan hizmet çerçevesinde Türkiye Doğalgaz Ticaret Üssü (Hub) / Borsası Geliştirilmesi başlıklı rapora ilişkin çalışmanın sonuçlarının kamu ile paylaşılabilmesi için, 24 Aralık 2013 tarihinde, PETFORM ve DİVİD'in ev sahipliğinde, Ankara Sheraton Hotel'de bir lansman toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 7 aylık yoğun bir çalışma sürecinin sonucu olan raporun oluşumunda, PETFORM ve DİVİD üyelerinin yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, BOTAŞ, Borsa İstanbul gibi sektör paydaşları da önemli katkı sağlamışlardır. Üst düzey kamu ve özel sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Murat Mercan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sn. Hasan Köktaş ve basın mensupları hazır bulunmuşlardır.

 

PETFORM Başkanı Sn. Orhan Duran tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasında, Türkiye Doğalgaz Piyasasının son 10 yılda göstermiş olduğu gelişim süreci özetlendikten sonra, piyasanın liberalizasyonu yönündeki çalışmaların devam ettirilmesi, kurulması planlanan EPİAŞ'a doğalgaz piyasasının da eklemlenerek şirket üst yönetiminde mutlaka özel sektör temsilcilerinin de bulunması gerektiği dile getirilmiştir. Ayrıca, özel sektör ve kamu ortaklığında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, piyasanın sorunları ve bu sorunların çözümü hususunda büyük oranda bir fikir birliğine ulaşıldığını ve bu durumun memnuniyet verici olduğu vurgulanmıştır. Sn. Duran ayrıca, BOTAŞ'ın mevcut iletim alt yapısının 200 milyon metreküp / gün mertebelerinde bir kapasiteye sahip olduğunu, ancak talebin bu rakamın çok daha üzerinde olduğu ve mevcut kapasitenin geliştirilmesi hususunda mutlaka yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sn. Hasan Köktaş konuşmasında, EPİAŞ'ın kuruluşuna ilişkin çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini ve doğalgaz piyasasının da EPİAŞ'ın altında, elektrik piyasası ile senkronize olarak çalışabilecek bir yapıyı kurgulamaya çalıştıklarını vurgulamıştır. Bu bağlamda Sn. Köktaş, gerçekleştirilen bu çalışmaya büyük önem atfettiklerini ve mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulamıştır.

 

Sn. Köktaş'tan sonra söz alan Sn. Murat Mercan, dinamik bir sektör olan doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek düzenlemelerin sektör paydaşlarıyla değerlendirilerek yapıldığını ve sektörün hassasiyetlerini dikkate aldıklarını belirtmiştir. Sn. Mercan ayrıca, evinden, bilgisayar başından yapacağı seçimle doğalgaz tedarikçisini değiştirebileceği bir piyasa yapısının Türkiye'de kurulmasını hayal ettiğini belirtmiş, bu amaca ulaşmak için kamu ve özel sektör olarak etkin çalışma birlikteliğine devam edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

 

Konuşmaların ardından, Accenture firmasından Proje Yöneticisi Sn. Bora Tokyay rapora ilişkin bir sunum gerçekleştirmiş, sunumda Türkiye Doğalgaz Piyasası'nın mevcut bir fotoğrafını çektikten sonra, Avrupa örnekleri ışığında piyasamızın atması gereken adımlar ve çözüm önerilerini sıraladıktan sonra, atılması gereken adımlara ilişkin bir yol haritasını dinleyiciler ile paylaşmıştır.

 

Basın mensuplarının sorularının cevaplanmasının ardından çekilen aile fotoğrafıyla lansman toplantısı sonuçlandırılmıştır.